Застраховка за кучета без годишен лимит за възстановяване

Осигуряването на вашето животно е практика, която все повече се прилага във Франция, дори ако нашите скандинавски и британски съседи имат ясен старт в тази област. Сключването на полица за здравно осигуряване на кучета е добър начин да защитите благосъстоянието на кучето си, без да се притеснявате за неговите финанси.

Застраховка за кучета без годишен лимит за възстановяване

Всъщност трябва да се признае, че разходите за ветеринарни грижи с всяка година стават все по-високи и тяхното покриване не винаги е възможно за много домакинства, без да преминат през услугите на адаптирано взаимно. По-голямата част от застрахователните компании предлагат атрактивни формули, но които имат годишен лимит за възстановяване. Можем ли да го избегнем? Нашите отговори в това досие.

Застраховка за кучета, безплатна и без задължение!

Каква е годишната граница за възстановяване на здравна застраховка за кучета?

Когато собственик на куче сключи полица за здравно осигуряване за малкия си спътник, те се обръщат към застрахователна компания и избират подходящ за тях план. Има три вида, които са икономични пакети, комфортни оферти и първокласни пакети. Колкото по-изчерпателен е видът на покритието, колкото повече грижи обхваща, толкова по-висок е процентът на възстановяване, толкова по-скъп е по отношение на вноската и толкова по-висок е размерът на годишния таван на възстановяване. Когато се консултира с ветеринарния лекар за своето животно, собственикът дава на практикуващия лист за грижи, който трябва да бъде попълнен, и след това го изпраща на своя застраховател с подробна фактура за извършените грижи, за да получи възстановяване на разходите за обхванатите грижи и на размера на възстановяване, предвиден Договорът.

Годишният таван на възстановяване е сума, свободно определена от всяка застрахователна компания. Той определя лимита, който застрахователят се съгласява да възстановява годишно на своя клиент. Той е независим от самоучастието, което представлява сума, прилагана всяка година и задържана от застрахователя, или върху сумата на първото поискано плащане, или от процент, приложен към всяко извършено лечение.

Следователно годишният таван на възстановяване е ограничение, наложено на учителя годишно. За всяко извършено лечение застрахователят получава лист за лечение и подробна фактура. По този начин той възстановява на собственика дължимата му сума съгласно избраната формула, обхванатите грижи и приложената ставка на възстановяване. От друга страна, ако размерът на лечението надвишава размера на тавана в даден момент от годината, застрахователят вече няма да възстановява разходите на застрахования след това.

Този таван може да бъде надвишен през годината чрез натрупване на няколко консултации, водещи до възстановяване на суми. Но също така е възможно фиксираният таван да е по-нисък от едно скъпо лечение, какъвто е случаят с много хирургични процедури. По този начин, ако годишният лимит е определен на 1500 евро годишно, всички разходи, надвишаващи тази сума, ще останат отговорност на собственика до следващата година. За операция, фактурирана 2000 евро със ставка на възстановяване от 100%, собственикът все пак ще трябва да задържи 500 евро за своя сметка.

Трябва да се отбележи, че колкото по-скъп и изчерпателен е абонаментният план, толкова по-висок е размерът на годишния таван за възстановяване. По този начин последното е по-важно за премиум плановете, отколкото за основните оферти.

Застраховка за кучета, безплатна и без задължение!

Как да намеря застраховка за кучета без годишен лимит за възстановяване?

По принцип размерът на годишния таван на възстановяване варира между 800 и 2500 евро. По този начин, дори ако собственикът сключи много скъп премиен застрахователен договор със ставка на възстановяване от 100%, той няма да може да избегне тавана на възстановяване. Ако размерът на тавана бъде надвишен, всички грижи, останали през годината, ще бъдат възстановени до ... 0%! Следователно не е възможно да покриете изцяло ветеринарните разходи на вашето куче постоянно. В допълнение, повечето компании намаляват размера на капачката през годините, тъй като кучето остарява и изисква повече грижи.

Към днешна дата няма застрахователна формула, която да не прилага годишен лимит за възстановяване. Някои компании обаче се съгласяват да предлагат много високи суми в замяна на вноска, която също е по-скъпа. Изправени пред силна конкуренция в тази област, някои застрахователи може да се осмелят да се впуснат, но това ограничение е начин компаниите да се защитят в случай на много скъпи грижи.

За да избегнете ненужни разходи и да покриете правилно кучето си, препоръчваме ви да сключите застрахователен договор, който напълно отговаря на неговите нужди. Отделете време за сравнение на офертите и купете тази, която наистина отговаря на вашето куче. Ако той е по-изложен на определени заболявания или на риск от злополука, не се колебайте да го покриете съответно, като се абонирате за подходящ план. Не забравяйте, че обикновено можете да добавите опции, които ще бъдат по-изгодни от гледна точка на спестяванията, отколкото сключването на скъп договор, който предлага гаранции, които не касаят вашето куче.

Сравнителите за кучешка здравна застраховка са много практични и перфектни инструменти, които ще ви помогнат да намерите формулата, която ви подхожда. Тези безплатни услуги без задължения ви позволяват да получавате персонализирани оферти за секунди и след това да направите своя избор. Можете да поискате по-подробни оферти и да преговаряте във ваша полза, като по този начин позволите на състезанието да се разиграе. Наслаждавай се!

Свързани Статии