Какво е домашна автоматизация? Настоящо и бъдещо използване за дома

Домашната автоматизация се отнася до всички техники, насочени към интегриране на всички системи за автоматизация от гледна точка на сигурност, управление на енергията, комуникация и т.н. в дома. , съгласно определението, дадено от Larousse. Също така можем да кажем, че домашната автоматизация обединява технологии от областта на електрониката, информацията и телекомуникациите, предназначени да направят дома ви интелигентен. Той предоставя функции, свързани по-специално с комфорта, управлението на енергията и сигурността на дома.

Какво е домашна автоматизация? Настоящо и бъдещо използване за дома

Автоматизация на дома, какво е това?

Автоматизацията на дома, известна още като свързан дом, е термин в ежедневния език днес, дори ако все още сме далеч от развитието му във всички домове. Автоматизацията на дома се появи в средата на 70-те години с цел автоматизиране на дома. По това време с помощта на компютър вече беше възможно например да се контролира отварянето и затварянето на капаци, електрически порти, отопление или дори осветление.

С развитието на новите технологии през последните години домашната автоматизация, която се основава на прилагането на електроника и компютри в бита чрез присъствието на свързани обекти, също преживява бум. Днес наистина е лесно да управлявате устройствата на дома му като осветление, отопление, електронни устройства, ключалката на вратата, камерата за наблюдение и т.н., чрез интерфейс като смартфона, компютър, таблет или алармена система. Автоматизацията на дома позволява да се автоматизират определени задачи и да се накарат някои домакински устройства да комуникират помежду си.

Автоматизацията на дома улеснява ежедневието

Да направите дома си интелигентен чрез автоматизиране и дистанционно управление на електрическите му устройства е основната цел на домашната автоматизация. От една страна, тази техника ви позволява лесно да подобрите ежедневието си: можете да контролирате голям брой действия едновременно, а не на последователни фази, какъвто е случаят без автоматизация на дома. От друга страна, той насърчава управлението на енергията и позволява значителни икономии. Автоматизацията на дома води до много приложения у дома според предварително определени сценарии и избрани от обитателите.

Оптимизация на отопление, климатизация и електричество

Домашната автоматизация позволява, наред с други неща, да се постигнат икономии на енергия (до 30%) благодарение на интелигентното управление на потреблението им в дома. В интелигентен дом въведената система включва например за осветление инсталирането на енергийно ефективни крушки, като LED крушки, директно управлявани от интерфейс. Автоматизацията на дома позволява да се включи отопление или осветление на вход точно преди пристигането на обитателите. Други системи имат възможност, веднъж програмирани, да изключват стаите, които са останали осветени след излизането на обитателите. За климатизирани къщи автоматизацията на дома е най-добрият начин за стартиране или, напротив, за понижаване на охладителната система на жилището, в зависимост например от външната температура.

Автоматизация на електрически устройства

В интелигентен дом можете много лесно да действате върху вашите електрически устройства, като ги програмирате предварително. По този начин можете дистанционно да контролирате портата си, капаците си, завесите, хладилника, телевизора или дори поливането на градината си. Комфортът тук е основната област на приложение на домашната автоматизация.

Управление на вътрешния риск

Домашната автоматизация също предлага възможност за минимизиране на рисковете в къщата. Например, той може да интегрира детектори за дим, способни да ви алармират, да наредят изключването на електрическата система на къщата или дори да задействат алармата във вашия дом. По същия начин свързан дом може да бъде оборудван с детектори за наводнение.

Домашният мониторинг също е неразделна част от тези интелигентни системи.

Бъдещи приложения за домашна автоматизация

Автоматизацията на дома непрекъснато се развива като функция, от една страна, на напредъка на новите технологии и, от друга страна, на промените в обществото. Остаряването на населението, например, ще повлияе на интелигентния дом и ще позволи на все повече възрастни хора да останат вкъщи. Той ще включва например системи за наблюдение и аларми в случай на падане, съвместно с отдалечени медицински екипи.

В бъдеще домашната автоматизация ще осигури максимален брой техники, така че къщата да може да се управлява възможно най-много. Тя ще може да отваря прозорците, ако има нужда от вентилация. Ултра свързаният дом ще събуди обитателите на къщата в най-доброто време според собствения им ритъм на сън и, разбира се, ще активира кафеварката, чайника, осветлението или музиката. Други приложения ще предложат как да се обличате според времето и външната температура. Домашната автоматизация допълнително ще улесни домашните задачи, като включи роботизираната прахосмукачка или дори роботизираната косачка.

Много други области като храна, здраве или дори отдих у дома ще се управляват повече от автоматизацията на дома в бъдеще за по-голям комфорт и безопасност на обитателите.

Свързани Статии