Мотика или стъргалка за плевели, инструмент за плевене

Скреперът или плевелът се използва за плевене, т.е. за плевене ръчно или механично, чрез повърхностно изстъргване на почвата, без да се обръща. Продължителят може да бъде с различна ширина и да има осцилиращо острие, което позволява да има по-широк ъгъл и да действа чрез издърпване, като при натискане, ако е необходимо.

плевене или скрепер за плевене

Острието трябва винаги да е много остро, за да може да сече плевелите с един остър удар, на нивото на яката между корените и началото на стъблото, без да се забива инструментът по-нататък в земята.

Съоръжението за почистване също съществува с осцилираща версия, която предлага възможност за упражняване на движение напред и назад, докато се движите върху борда за плевене.

Плевелът "пачи крак" има триъгълна, плоска форма, с остри ръбове, позволяващи му лесно да се плъзга под растенията, чиято растителност е осигурена.

Свързани Статии